Soạn bài Luyện tập sử dụng từ – Văn 7

2

1. Những từ em đã dùng sai

Từ dùng sai âm, chính tả

Cách sửa

Rạng dỡ

Khua khoắt

Tuồn tuộp

Ngoằn nghèo

Rạng rỡ

Khuya khoắt

Tuồn tuột

Ngoằn ngoèo

2. Đọc các bài tập làm văn của bạn để tìm ra các lỗi sai.