Soạn bài Bố cục trong văn bản (ngắn gọn) – Văn 7

4

I. Bố cục và những yêu cầu về bố cục trong văn bản:

Câu 1. Bố cục của văn bản:

   a. Những nội dung trong đơn cần được sắp xếp theo trật tự. Không thể tùy thích ghi mà phải theo thứ tự.

   b. Khi xây dựng văn bản cần quan tâm đến bố cục vì việc xây dựng bố cục thể hiện sự rành mạch, rõ ràng trong suy nghĩ, trong cách sắp xếp của người viết, giúp tạo hiệu quả trong giao tiếp.

Câu 2. Những yêu cầu về bố cục trong văn bản:

   a. Hai câu chuyện đã cho chưa có bố cục.

   b. Sự bất hợp lí trong cách kể : Nội dung của câu chuyện không theo một trình tự nào cả, thiếu mạch lạc. Ở VB (1), khi đang kể việc ếch đã lên bờ, lại kể sang chuyện ếch sống trong giếng, rồi lại kể chuyện ếch ra ngoài giếng,… Ở VB (2), lí do khoe được áo lại được kể sau, cách kể không được hấp dẫn.

   c. Bố cục hai câu chuyện nên được sắp xếp :

   – VB (1) : ếch sống trong giếng → thấy trời bé tí → oai với bọn cua ốc → trời mưa, ra ngoài → quen thói nhâng nháo → bị trâu giẫm bẹp.

   – VB (2) : Ở đoạn 2, nói về lí do trước khi về sự việc khoe được áo mới.

Câu 3. Các phần bố cục:

 a. Nhiệm vụ các phần :

Các phần trong bài Văn bản miêu tả Văn bản tự sự
Mở Bài Giới thiệu cảnh được miêu tả Giới thiệu chung về sự việc
Thân Bài tả chi tiết cảnh vật, đối tượng kể diễn biến sự việc
Kết Bài thường nêu cảm nghĩ kể lại kết cục sự việc

   b. Nên phân biệt nhiệm vụ của mỗi phần. Vì chúng giúp tạo sự rành mạch, rõ ràng, tránh được lộn xộn.

   c. Nói như vậy là không đúng. Vì mỗi phần có nhiệm vụ riêng, các phần có liên quan chặt chẽ, nhưng cũng độc lập, không giống nhau.

   d. Không thể đồng ý với ý kiến của bạn đó. Vì mỗi phần có chức năng và nhiệm vụ riêng, đều quan trọng như nhau.

II. LUYỆN TẬP:

Câu 1. Ví dụ thực tế:

Cuộc thi hùng biện, các cuộc tranh luận trên lớp, một bài diễn thuyết trước trường…

Câu 2. Bố cục của truyện “Cuộc chia tay của những con búp bê”:

Phần 1: Từ đầu đến “hiếu thảo như vậy”: Chia búp bê.

Phần 2: tiếp đến “trùm lên cảnh vật”: chia tay lớp học.

Phần 3: còn lại: Anh em Thành, Thủy chia tay.

=> Bố cục ấy đã rành mạch và hợp lí.Có thể kể câu chuyện ấy theo một bố cục khác nhưng phải hợp lí.

Câu 3. Bố cục trên chưa hợp lí:

Mở bài: nên đưa thêm giới thiệu khái quát về nội dung nhắc đến ở phần thân bài.

Thân bài: không nên cho mục (4).

Kết bài: ngoài chúc hội nghị thành công nên khái quát lại những kinh nghiệm học tập đã trình bày.