Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài chim – Tiếng việt lớp 2

21

Câu 1. Viết tên những loài chim trong tranh:

(1) – Chào mào

(2) – Chim sẻ

(3) – Cò

(4) – Đại bàng

(5) – Vẹt

(6) – Sáo sậu

(7) – Cú mèo

Câu 2. Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi chỗ trống dưới đây:

a. Đen như quạ

b. Hôi như cú

c. Nhanh như cắt

d. Nói như vẹt

e. Hót như khướu 

Câu 3. Chép lại đoạn văn trong “Vở bài tập Tiếng Việt” trang 15, cho đúng chính tả.

“Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò. Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc và đi chơi cùng nhau. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng”.