Giải Lesson 4 trang 43 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Read, draw and colour.

(Đọc, vẽ và tô màu.)

Phương pháp giải:

a. The ball is under the chair.

    (Trái banh ở dưới cái ghế.)

b. The picture is on the wall.

    (Bức tranh ở trên tường.)

c. The cat is next to the table.

    (Con mèo ở bên cạnh cái bàn.)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here