Giải Lesson 4 trang 39 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Write about yourself.

(Viết về bản thân bạn.)

Lời giải chi tiết:

(Danh sách mua sắm của tôi:)

– I’d like a new dress. (Tôi muốn một cái đầm mới.)

– I’d like a new hat. (Tôi muốn một cái nón mới.)

– I’d like a new umbrella. (Tôi muốn một cây dù mới.)

– I’d like a new bag. (Tôi muốn một cái cặp mới.)

– I’d like a new guitar. (Tôi muốn một cây đàn ghi-ta mới.)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here