Giải Lesson 4 trang 23 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Look, read and colour.

(Nhìn, đọc và tô màu.)

Phương pháp giải:

a. The crayon is black.

    (Bút chì màu màu đen.)

b. The rubber is yellow.

    (Cục tẩy màu vàng.)

c. The pencil is pink.

    (Cây bút chì màu hồng.)

d. The ruler is blue.

   (Cây thước kẻ màu xanh.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here