Giải Lesson 4 trang 19 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Read and tick (√).

(Đọc và đánh dấu √.)

Phương pháp giải:

a. What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

– I’m drawing. (Tôi đang vẽ.)

b. What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

– I’m running. (Tôi đang chạy.)

c. What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

– I’m singing. (Tôi đang hát.)

d. What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

– I’m walking. (Tôi đang đi bộ.)

Lời giải chi tiết:

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here