Giải Lesson 3 trang 46 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listen, match and write.

(Nghe, nối và viết.)

Lời giải chi tiết:

a. The bird has got three eggs. (Con chim có 3 quả trứng.)

a. The ox has got an apple. (Con bò đực có 1 quả táo.)

b. The dog has got two balls. (Con chó có 2 quả banh.)

c. The fox has got five olives. (Con cáo có 5 quả ô liu.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here