Giải Lesson 3 trang 26 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

a. I read on Saturday.

   (Tôi đọc sách vào thứ bảy.)

b. I draw on Saturday.

   (Tôi vẽ vào thứ bảy.)

c. I do a quiz on Sunday.

   (Tôi giải câu đố vào chủ nhật.)

d. I sing on Sunday.

   (Tôi hát vào chủ nhật.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here