Giải Lesson 3 trang 22 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

a. ruler (thước kẻ)

b. rubber (cục tẩy)

Bài 2

2. Listen, write, and colour.

(Nghe, viết, và tô màu.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. The bag is green.

    (Cái cặp màu xanh lá.)

b. The ruler is red.

    (Cây thước kẻ màu đỏ.)

c. The rubber is orange.

    (Cục tẩy màu cam.)

Lời giải chi tiết:

a. The bag is green.

b. The ruler is red.

c. The rubber is orange.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here