Giải Lesson 2 trang 41 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listen and draw lines.

(Nghe và vẽ các đường.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

– The robot is in the box. 

    (Rô bốt ở trong cái hộp.)

– The pictures are on the wall.

    (Những bức tranh ở trên tường.)

– The dolls are under the table.

    (Con búp bê ở dưới cái bàn.)

– The kitten is at the window.

    (Con mèo con ở ngay cửa sổ.)

Lời giải chi tiết:

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here