Giải Lesson 2 trang 37 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. I’d like a new bike. (Tôi muốn một chiếc xe đạp mới.)

b. I’d like a new vest. (Tôi muốn một cái áo gi-lê mới.)

c. I’d like a new hat. (Tôi muốn một cái nón mới.)

d. I’d like a new violin. (Tôi muốn một cây đàn vi-ô-lông mới.)

 

Lời giải chi tiết:

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here