Giải Lesson 2 trang 29 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. There are five balls.

   (Có 5 quả bóng.)

2. There are four dolls.

   (Có 4 con búp bê.)

3. There are three boats.

   (Có 3 chiếc thuyền.)

4. There are six robots.

   (Có 6 con rô bốt.)

Lời giải chi tiết:

3 – 2 – 4 – 1

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here