Giải Lesson 2 trang 25 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listen and tick (√) or cross (X).

(Nghe và đánh dấu √ hoặc X.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. I swim on Sunday.

   (Tôi đi bơi vào chủ nhật.)

b. I read on Sunday.

   (Tôi đọc sách vào chủ nhật.)

c. I sing on Saturday.

   (Tôi hát vào thứ bảy.)

d. I walk on Saturday.

   (Tôi đi bộ vào thứ bảy.)

Lời giải chi tiết:

a. X

b. √

c. X

d. √

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here