Giải Lesson 1 trang 8 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find and tick (√).

(Tìm và đánh dấu √.)

Phương pháp giải:

orange (quả cam)

van (xe tải)

olive (quả ô liu)

Lời giải chi tiết:

Oo – orange (quả cam) √

Oo – olive (quả ô liu) √

Bài 2

2. Colour the letters and say.

(Tô màu các chữ cái và nói.)

Lời giải chi tiết:

olivte

olive (quả ô liu)

oriangpe

orange (quả cam)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here