Giải Lesson 1 trang 52 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find and circle.

(Tìm và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

zoo (sở thú)

fox (con cáo)

zebra (con ngựa vằn)

Lời giải chi tiết:

Zz – zoo (sở thú)

Zz – zebra (con ngựa vằn)

Bài 2

2. Colour the letters and say.

(Tô màu các chữ cái và nói.)

Lời giải chi tiết:

– anzoeo

zoo (sở thú)

– ezoebrua

zebra (con ngựa vằn)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here