Giải Lesson 1 trang 20 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Find and circle

(Tìm và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

a. ruler (thước kẻ) pen (bút mực)  book (quyển sách)

b. ink (mực)bag (cái cặp)rice (gạo)

c. draw (vẽ) rubber (cục tẩy)sing (hát)

d. run (chạy)eat (ăn)swim (bơi)

Lời giải chi tiết:

a. ruler (thước kẻ)

b. rice (gạo)

c. rubber (cục tẩy)

d. run (chạy) 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here