Giải Lesson 7 – Unit 1. My toys sách bài tập tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 12

12. Read and colour. Then circle.

(Đọc và tô màu. Sau đó khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

1. It’s blue. It’s a car.

(Nó màu xanh dương. Nó là một chiếc ô tô.)

2. It’s green. It’s a bike.

(Nó màu xanh lá. Nó là một chiếc xe đạp.)

3. It’s yellow. It’s a boat.

(Nó màu vàng. Nó là một chiếc thuyền.)

4. It’s purple. It’s a train.

(Nó màu tím. Nó là một chiếc xe lửa.)

Bài 13

13. Read and colour.

(Đọc và tô màu.)

Phương pháp giải:

Đọc: 

Look! (Nhìn kìa!)

Ten dolls. (10 con búp bê.)

It’s a train. (Nó là một chiếc xe lửa.)

It’s blue. (Nó màu xanh dương.)

Tô màu:

It’s a car. It’s red. (Nó là môt chiếc ô tô. Nó màu đỏ.)

Giaibaitaphay.com

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here