Giải Lesson 6 – Unit 4. My face sách bài tập tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 10

10. Count and write. Then say.

(Đếm và viết. Sau đó nói.)

Lời giải chi tiết:

Bài 11

11. Listen. Then look and circle.

(Nghe. Sau đó nhìn và khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

1.

2.

3.

4.

bài 12

12. Draw. Then write and say

(Vẽ. Sau đó viết và nói.)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here