Giải Lesson 3 – Unit 3. My body sách bài tập tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

3. Read and find. Then colour.

(Đọc và tìm. Sau đó tô màu.)

Phương pháp giải:

I’ve got three arms. I’ve got nine fingers. I’ve got four feet and eight toes. I’m green.

(Tôi có 3 cánh tay. Tôi có 9 ngón tay. Tôi có 4 bàn chân và 8 ngón chân. Tôi màu xanh.)

Lời giải chi tiết:

Tô màu hình (1)

Bài 4

4. Listen and write. Then draw.

(Nghe và viết. Sau đó vẽ.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here