Giải Lesson 1 – Unit 6. Food sách bài tập tiếng Anh 2

0

Đề bài

 1. Look and write. Then draw and say.

(Nhìn và viết. Sau đó vẽ và nói.).

chicken :thịt gà

eggs :những quả trứng

pizza :bánh pi za

apples :những quả táo

burgers :bánh kẹp thịt

hot dogs :bánh mì kẹp xúc xích

bananas :những quả chuối

rice :cơm

Lời giải chi tiết

1. eggs (những quả trứng)

2. pizza (bánh pi za)

3. chicken (thịt gà)

4. rice (cơm)

5. apples (những quả táo)

6. bananas (những quả chuối)

7. hot dogs (bánh mì kẹp xúc xích)

8. burgers (bánh kẹp thịt)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here