Giải Lesson 1 – Unit 5. Animals sách bài tập tiếng Anh 2

0

Đề bài

1. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.).

cow (con bò)

duck (con vịt)

goat (con dê)

hen (con gà mái)

horse (con ngựa)

sheep (con cừu)

turkey(gà tây)

Lời giải chi tiết

1. goat (con dê)

2.sheep (con cừu)

3. cow (con bò)

4. horse (con ngựa)

5. hen (con gà mái)

6. turkey (gà tây)

7. duck (con vịt)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here