Giải Lesson 1 – Unit 4. My face sách bài tập tiếng Anh 2

0

Đề bài

1. Look and trace. Then say.

(Nhìn và đồ từ. Sau đó nói.).

1.face (khuôn mặt)

2.hair (tóc)

3.eyes (đôi mắt)

4.ears (đôi tai)

5.nose (mũi)

6.mouth (miệng)

Lời giải chi tiết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here