Bài: Thực hành nói thời gian

0

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ? (Bài 1 trang 84, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Thực hành nói thời gian

 • Kim dài chỏ số 12, kim ngắn chỉ số 10, đó là 10 giờ.
 • Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 8, đó là 8 giờ.
 • Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 5, đó là 5 giờ.
 • Đồng hồ báo 12:00, đó là 12 giờ.
 • Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 2, đó là 2 giờ
 • Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 4, đó là 4 giờ.

2. Mỗi bạn lấy một đồng hồ trong bộ đồ dùng học toán. Quay các kim đồng hồ để chỉ các giờ:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Thực hành nói thời gian

Hướng dẫn:

 • Quay Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 2, đó là 2 giờ
 • Quay Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 3, đó là 3 giờ
 • Quay Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 11, đó là 11 giờ
 • Quay Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 4, đó là 4 giờ
 • Quay Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 9, đó là 9 giờ
 • Quay Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 7, đó là 7 giờ

3. Xem tờ lịch ngày hôm nay dưới đây. Trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Thực hành nói thời gian

Hướng dẫn:

 • Trong tờ lịch hàm ý hôm nay là thứ sáu. Hôm qua là thứ năm; ngày mai là thứ bảy.
 • Vậy bạn Nam nói đúng, bạn An nói sai.

4. Nói ngày trong tuần và giờ đúng theo tranh.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Thực hành nói thời gian

Hướng dẫn:

a. Ngày thứ hai Mai thức dậy lúc 6 giờ.

b. Ngày chủ nhật Mai thức dậy lúc 7 giờ.

5. Xem tranh và kể lại câu chuyện theo thứ tự thời gian.

Hướng dẫn:

 • Hôm nay là chủ nhật. Mẹ đưa em đi chơi công viên.
 • Em chơi bập bênh lúc 10 giờ.
 • Mẹ và em đến công viên lúc 8 giờ.
 • Em và mẹ về nhà lúc 12 giờ.
 • Em cùng các bạn chơi đu quay lúc 9 giờ.

6. Xem đồng hồ và trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Thực hành nói thời gian

Hướng dẫn:

a.

 • Bố đi làm lúc 7 giờ. Mẹ đi làm lúc 8 giờ.
 • Bố đi làm sớm hơn.

b.

 • Hùng đi học về lúc 5 giờ. Lan đi học về lúc 4 giờ.
 • Hùng về muộn hơn.

Vui một chút:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Thực hành nói thời gian

Hướng dẫn: