Bài: Thực hành đo độ dài

0

1. Bạn nào đặt thước đúng, bạn nào đặt thước sai khi đo?

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Thực hành đo độ dài

Hướng dẫn:

 • Theo cách đặt thước đo thẳng dọc theo thân bút chì đo sẽ chính xác nên bạn trai đặt thước đúng khi đo.
 • Theo cách đặt lệch nghiêng so với thân bút chì thì kết quả sẽ không chính xác nên bạn nữ đặt thước sai khi đo.

2. Bạn nào nói đúng, bạn nào nói sai kết quả đo?

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Thực hành đo độ dài

Hướng dẫn:

 • Nếu đặt thước đo bắt đầu từ vạch 0 thì kết quả là số ở vạch kết thúc. Vậy tẩy của bạn nam là 4cm.
 • Nếu đặt thước đo không bắt đầu từ vạch 0 thì phải đếm kết quả tính từ vạch bắt đầu đến vạch kết thúc dài bao nhiêu xăng-ti-mét. Vậy tẩy của bạn nữ là 4cm.
 • Vậy bạn nữ nói sai kết quả đo. Bạn nam nói đúng kết quả đo.

3. Đo rồi nêu kết quả. (Bài 3 trang 76, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

Kết quả đo trong các ảnh là:

 • Ảnh 1: 3 x 4
 • Ảnh 2: 6 x 9
 • Ảnh 3: 10 x15

4. Hãy nói mỗi hộp cao bao nhiêu.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Thực hành đo độ dài

Hướng dẫn:

Quan sát hình, em thấy:

 • Chiếc hộp xanh cao hơn 4 cm.
 • Chiếc hộp vàng cao gần 5cm
 • Chiếc hộp tím cao hơn 5cm.

5. Đo rồi trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn:

a. Chiếc bàn học dài hơn 3 gang tay của bạn.

b. Hai bàn trong lớp cách nhau khoảng 2 bàn chân của bạn.

c. Chiếc bảng dài hơn 3 sải tay của bạn.

d. Chiếc bàn học cao 4 que tính.

6. Sợ dây điện nào dài hơn?

Hướng dẫn:

 • Sợi dây điện màu đỏ dài hơn sợ dây điện màu xanh vì sợi  đỏ cuốn được 11 vòng, sợ xanh chưa cuốn được 11 vòng.