Bài: Ôn tập chung trang 88

0

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập chung trang 88

Hướng dẫn:

a. Quan sát tranh, em thấy:

  • Kim đồng hồ đang chỉ 10 giờ.

b. Quan sát tranh, em thấy:

  • Cảnh trong tranh là đang buổi sáng.

2. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập chung trang 88

Hướng dẫn:

Quan sát tranh, em thấy:

a. Hôm nay là thứ ba. Thứ sáu tuần này là sinh nhật bạn An. Còn 3 ngày nữa là tới sinh nhật An. Nhũng ngày đó là thứ tư, thứ năm, thứ sáu.

b. Mai sẽ chọn tấm thiệp màu hồng để gửi chúc mừng An, vì đó là tấm thiệp sẽ cho vừa vào phong bì.

3. Trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập chung trang 88

Hướng dẫn:

  • Vị trí ô các bạn đứng theo thứ tự như sau:

4. Trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập chung trang 88

Hướng dẫn:

a. Từ trường về nhà An có hai đường đi là đường thẳng không có cây và đường vòng có nhiều cây. Đường vòng có nhiều cây dài hơn đường thẳng.

b. Hôm nay trời nắng nhiều nên mẹ đón An về nhà đi theo đường nhiều cây cho mát. An và mẹ về đến nhà thì đồng hồ chỉ 5 giờ.

5. Hãy đoán xem mỗi băng giấy màu dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập chung trang 88

Hướng dẫn:

  • Băng giấy màu xanh dương dài khoảng 6 cm.
  • Băng giấy màu cam dài khoảng 10 cm.