Bài: Hình chữ nhật, hình vuông

1

1. Nói tên mỗi hình, đưa hình đó về đúng nhóm. (Bài 1 trang 4, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Hình chữ nhật, hình vuông

2. Có bao nhiêu hình vuông?

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Hình chữ nhật, hình vuông

Hướng dẫn:

  • Quan sát hình, em thấy: có 3 hình vuông.

3. Có bao nhiêu hình chữ nhật?

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Hình chữ nhật, hình vuông

Hướng dẫn:

  • Quan sát hình, em thấy có 3 hình chữ nhật.

4. Tìm hình vuông, hình chữ nhật trên mỗi vật. Nói kết quả tìm được.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Hình chữ nhật, hình vuông

Hướng dẫn:

Quan sát hình, em thấy:

  • Hình vuông: có bánh chưng, hộp quà
  • Hình chữ nhật: lò vi sóng, ti vi, phong bì, khung ảnh, cánh cửa.