Bài: Đến đến 50

0

1. Đếm, trả lời câu hỏi. (Bài 1 trang 22, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đến đến 50[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đến đến 50

a. Có 29 con búp bê.

b. Có 38 con gấu bông.

c. Có 50 chiếc ô tô.

2. Đếm rồi nêu số. (Bài 2 trang 23, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đến đến 50