Bài: Các ngày trong tuần

0

1. Trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Các ngày trong tuần

Hướng dẫn:

Bạn đi học những ngày trong tuần là:

 • Thứ hai
 • Thứ ba
 • Thứ tư
 • Thứ năm
 • Thứ sáu

Những ngày trong tuần bạn không đến trường là:

2. Các bạn làm mỗi việc dưới đây vào ngày nào trong tuần?

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Các ngày trong tuần

Hướng dẫn:

 • Chào cờ vào ngày Thứ hai
 • Sinh hoạt lớp vào ngày Thứ bảy
 • Chơi ở công viên vào ngày Chủ nhật
 • Tập thể dục vào ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm.

3. Bạn đã biết chưa?

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Các ngày trong tuần

Hướng dẫn:

 • Hôm nay là thứ ba. Hôm qua là thứ hai.
 • Hôm qua là thứ bảy. Ngày mai là thứ hai.