[Kết nối] Giải toán 2 bài: Bảng nhân 5

7

Câu 1 (Trang 13 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 40: Bảng nhân 5

Câu 2 (Trang 13 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 40: Bảng nhân 5

Câu 1 (Trang 13 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 40: Bảng nhân 5

Câu 2 (Trang 14 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 40: Bảng nhân 5

Câu 3 (Trang 14 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 40: Bảng nhân 5

a) Toa tàu màu xanh ghi phép tính có kết quả lớn nhất ( 2 x 10 = 20 ).

b) Toa tàu màu vàng ghi phép tính có kết quả bé nhất ( 5 x 2 = 10 ).

Câu 4 (Trang 14 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Số ống hút bác Hòa làm được với 5 đoạn tre là:

  5 x 5 = 25 (ống hút)

     Đáp số: 25 ống hút.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here