Giải Lesson 3 – Unit 12 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

 

Lời giải chi tiết:

A: The cake is on the table.

(Cái bánh ở trên bàn.)

B: The grapes are on the table.

(Những quả nho ở trên bàn.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

Lời giải chi tiết:

a. The apple is on the table.

(Quả táo ở trên bàn.)

b. The bananas are on the table.

(Chuối ở trên bàn.)

c. The grapes are on the table.

(Nho ở trên bàn.)

d. The cake is on the table.

(Cái bánh ở trên bàn.) 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 8. Let’s sing.

(Cùng hát nào.) 

 

Look at the cake.

The cake is on the table.

Look at the grapes.

The grapes are on the table.

We’re having a cake.

We’re having grapes.

Tạm dịch:

Hãy nhìn chiếc bánh.

Cái bánh ở trên bàn.

Hãy nhìn những quả nho.

Nho ở trên bàn.

Chúng ta đang ăn chiếc bánh.

Chúng ta đang ăn chùm nho.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here