Giải Lesson 2 – Unit 4 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

1

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

 

R, r, road.

(R, r, con đường.)

There’s a road.

(Có một con đường.)

R, r, river.

(R, r,  dòng sông.)

There’s a river.

(Có một dòng sông.)

R, r, rainbow.

(R, r, cầu vồng.)

There’s a rainbow.

(Có một cầu vồng.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

 

Lời giải chi tiết:

1. a: There is a river.

(Có một dòng sông.)

 

2. b: There is a road.

(Có một con đường.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

– road (con đường)

– river (dòng sông)

– rainbow (cầu vồng)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here