Giải Lesson 2 – Unit 10 SGK Tiếng Anh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 3. Listen and chant.

(Nghe và hát thep nhịp.) 

 

Lời giải chi tiết:

Z, z, zoo.

We’re at the zoo.

Z, z, zebra.

That’s a zebra.

Z, z, zebu.

That’s a zebu.

Tạm dịch:

Z, z, sở thú.

Chúng tôi đang ở sở thú.

Z, z, ngựa vằn.

Đó là một con ngựa vằn.

Z, z, zebu.

Đó là một zebu.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 4. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

 

Lời giải chi tiết:

1. b

 

That’s a zebra.

(Kia là con ngựa vằn.)

 2. b

 

That’s a zebu.

(Đó là con bò.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

– Zoo, zoo

– Zebra, zebra

– Zebu, zebu

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here