Giải Lesson 1 – Unit 8 SGK Tiếng Amh 2 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

– village: làng, ngôi làng

– van: xe thùng

– volleyball: bóng chuyền

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

 

Lời giải chi tiết:

– village: làng, ngôi làng

– van: xe thùng

– volleyball: bóng chuyền

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here