Giải Fun time 4 – SGK Tiếng Anh 1 mới Kết nối tri thức với cuộc sống

0

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Look and circle. Then say.

(Nhìn và khoanh tròn. Sau đó nói.)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Let’s play.

(Cùng chơi nào.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Look, read and answer.

(Nhìn, đọc và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

1. It’s twenty.

(Đó là số mấy vậy? – Đó là số 20.)

2. He’s sixteen.

(Anh trai bạn bao nhiêu tuổi? – Anh ấy 16 tuổi.)

3. It’s eleven.

(Đó là số mấy vậy? – Đó là số 11.)

4. She’s nineteen.

(Chị gái bạn bao nhiêu tuổi thế? – Chị ấy 19 tuổi.)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here