Giải Fun time 3 – SGK Tiếng Anh 1 mới

0

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Circle and match. Then say.

(Khoanh tròn và nối. Sau đó nói.)

Lời giải chi tiết:

– yo-yos: con quay yo-yo

– yams: khoai lang

– yogurt: sữa chua

– zoo: sở thú

– zebra: ngựa vằn

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Let’s play.

(Cùng chơi nào.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Write and say.

(Viết và nói.)

Lời giải chi tiết:

1. I want some yogurt.

(Tôi muốn một ít sữa chua.)

2. I want some yams.

(Tôi muốn một số khoai lang.)

3. Do you like the zoo? No, I don’t.

(Bạn có thích sở thú không? Không, tôi không.)

4. Do you like the zebu? Yes, I do.

(Bạn có thích zebu không? Có, tôi có thích.)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here