Vận dụng – Sáng tạo (trang 65) SGK Âm nhạc 6

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Giải ô chữ để tìm ra từ khóa theo gợi ý dưới đây:

Phương pháp giải:

Dựa vào gợi ý để tìm các từ khóa.

Lời giải chi tiết:

Hàng ngang số 1 là: Phong Thu.

Hàng ngang số 2 là: Hai phách.

Hàng ngang số 3 là: Nhạc sĩ.

Hàng ngang số 4 là: Bác Hồ – Người cho em tất cả.

Hàng ngang số 5 là: Như có Bác trong ngày đại thắng.

Hàng ngang số 6 là: Triều Dâng.

Hàng ngang số 7 là: Màu cờ tôi yêu.

Hàng ngang số 8 là: Tiến lên đoàn viên.

Hàng ngang số 9 là: Hoàng Long Hoàng Lân.

* Hàng dọc màu vàng đó là: Phạm Tuyên.

 

Câu hỏi 2

Đệm trích đoạn bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng bằng nhạc cụ giai điệu theo mẫu âm đã luyện.

Câu 3

Biểu diễn bài hát Bác Hồ – Người cho em tất cả kết hợp vận động phụ họa hoặc thể hiện theo ý tưởng sáng tạo.

Phương pháp giải:

Học sinh biểu diễn bài hát Bác Hồ – Người cho em tất cả.

Lời giải chi tiết:

Bài hát: Bác Hồ – Người cho em tất cả.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here