Lý thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc SGK Âm nhạc 6

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Ghép các thuộc tính của âm thanh có tính nhạc với bức tranh thích hợp ở trên.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết các thuộc tính của âm thanh và ghép với bức tranh phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi 2

Hãy lấy ví dụ minh họa về các thuộc tính âm nhạc có tính nhạc.

Phương pháp giải:

Em lấy ví dụ về các thuộc tính của âm thanh có tính nhạc.

Lời giải chi tiết:

Cao độ: Âm thanh nốt Đô trầm và thấp hơn nốt Rê, Mi, Pha, Sol, La, Si.

– Trường độ: Âm thanh kêu lên của tiếng kèn nói chung ngân dài hơn khi giữ hơi khỏe và lâu.

– Cường độ: Tiếng trống gõ nhẹ sẽ nhỏ hơn tiếng trống khi gõ mạnh

– Âm sắc: Âm thanh sáo trúc trong trẻo, âm thanh của đàn Guitar đanh và trầm hơn.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here