Lí thuyết âm nhạc: Tìm hiểu nhịp 4 4 SGK Âm nhạc 6

0

Đề bài

Quan sát đọc và đếm số phách trong mỗi ô nhịp.

Quan sát đọc và đếm số phách trong mỗi ô nhịp.

Lời giải chi tiết

Đọc nhạc:

Ở đây, mỗi ô nhịp chúng ta có 4 phách trong đó.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here