Hát: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng SGK Âm nhạc 6

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hát

Phương pháp giải:

Học hát bài: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

Lời giải chi tiết:

Bài hát: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

Câu hỏi

Chọn hình ảnh của nước Nga.

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh và chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh nước Nga:

1. Học hát

Tập hát từng câu kết hợp vỗ tay theo phách

Phương pháp giải:

Học sinh tập hát từng câu kết hợp vỗ tay theo phách

Lời giải chi tiết:

2. Hát kết hợp nhạc cụ, tiết tấu

Phương pháp giải:

Học sinh hát kết hợp nhạc cụ, tiết tấu

Lời giải chi tiết:

Học sinh hát kết hợp nhạc cụ, tiết tấu.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here