Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 SGK Âm nhạc 6

0

Đề bài

Học sinh luyện đọc nhạc.

Lời giải chi tiết

a) Luyện đọc cao độ

b) Luyện tập tiết tấu

c) Bài đọc nhạc số 3

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here