Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 SGK Âm nhạc 6

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Đọc nhạc:

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

a) Đọc Gam Đô trưởng và trục của Gam.

b) Luyện quãng 3

c) Luyện tập tiết tấu

 

Câu 2

Đọc nhạc kết hợp với các hoạt động sau:

a) Đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách

b) Đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 4 4

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách

b)  Đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 4 4

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here