Giải Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du miền núi Bắc Bộ – SBT Địa lí 12

24

Bài 1 trang 98 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Quan sát lược đồ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ dưới đây, hãy điền:

-Tên các tỉnh được đánh số trong lược đồ:

– Tên các vùng tiếp giáp trong lược đồ:

+ Vùng A

+ Vùng B:

Trả lời:

– Tên các tỉnh được đánh dấu trong lược đồ:

1. Lào Cai                                           7. Thái Nguyên 

2. Hà Giang                                        8. Bắc Cạn

3. Cao Bằng                                        9. Tuyên Quang

4. Lạng Sơn                                        10. Yên Bái

5. Quảng Ninh                                     11. Phú Thọ

6. Bắc Giang                                        12. Hòa Bình     

13. Sơn La

14. Điện Biên

15. Lai châu

– Tên các vùng tiếp giáp trên lược đồ:

+ Vùng A: Đồng bằng sông Hồng

+ Vùng B: Bắc Trung Bộ