Giải Bài 7: Tiết 1: EU – Liên minh khu vực lớn trên thế giới – SBT Địa lí 11

3

Câu 2 trang 35 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Việc thành lập EU nhằm mục đích gì ? Cho rằng EU là một nhà nước bao trùm lên 27 nước độc lập trong EU có đúng không ? Tại sao ?

Trả lời:

a)    Mục đích của việc thành lập EU:

Mục đích của EU là xây dựng và phát triển một khu vực mà ở đó, hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên ; tăng cường hợp tác, liên kết không chỉ về kinh tế, luật pháp, nội vụ mà còn trên cả lĩnh vực an ninh, đối ngoại.

b)   

–   EU KHÔNG phải là nhà nước bao trùm lên 27 quốc gia độc lập.

–   Giải thích:

+ EU là một liên kết khu vực

+ Số lượng thành viên và không gian địa lý thay đổi theo thời gian.

+ Hoạt động quan trọng về kinh tế, chính trị không phải do chính phủ của các quốc gia thành viên đưa ra mà là do các cơ quan của EU quyết định.


Câu 3 trang 36 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Phân tích bảng số liệu và hình dưới đây, rút ra các nhận xét về vai trò của EU trên thế giới

MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI

Chỉ số

EU

Hoa Kì

Nhật Bản

Dân số (triệu người, năm 2005)

459,7

296,5

127,7

GDP (tỉ USD – năm 2004)

1 2690,5

11 667,5

4623,4

Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP (% – năm 2004)

26,5

7,0

12,2

Tỉ trọng của EU trong xuất khẩu của thế giới (% – năm 2004)

37,7

9,0

6,25

Trả lời:

–  EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới:  EU đã vượt qua Hoa Kì, Nhật Bản về nhiều chỉ tiêu cơ bản.

–  EU là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới. Năm 2004, so với thế giới, EU chỉ chiếm 2,2% diện tích, 7,1% dân số nhưng lại chiếm tới:

+ 37,7% hoạt động xuất nhập khẩu.

+ 59% viện trợ phát triển thế giới.

+ 19% trong tiêu thụ năng lượng của thế giới.

+ 26% trong sản xuất ô tô của thế giới.

+ 31% GDP của thế giới.

* So sánh với Hoa Kì và Nhật Bản là những trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới thì năm 2004 EU có:

– GDP lớn gấp 1,09 lần của Hoa Kì, gấp 2,7 lần của Nhật Bản.

– EU vượt cả Hoa Kì và Nhật Bản về: Số dân; trị giá xuất khẩu so với GDP %; Tỉ lệ % trong XK của thế giới; giá trị FDI đầu tư ra nước ngoài.

– Xét về nhiều chỉ số kinh tế thì EU là 1 trung tâm kinh tế lớn thứ 2 thế giới sau Hoa Kì và đứng trên Nhật Bản.


Câu 4 trang 37 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Điền vào sơ đồ sau, các nội dung thể hiện đặc điểm cơ bản về quan hệ thương mại giữa các nước trong EU và giữa EU với các nước bên ngoài.

Trả lời:


Câu 5 trang 37 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Chọn ý trả lời đúng

Đặc điểm nào sau đây không đúng với EU ?

A. Là liên kết kinh tế khu vực lớn trên thế giới.

B. Là một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

C. Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng.

D. Là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.

Trả lời:

Chọn C. Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng.