Giải Bài 6: Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì – SBT Địa lí 11

1

Câu 1 trang 33 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Căn cứ vào các mục : điều kiện tự nhiên, nông nghiệp và hình 6.6 (hình 7.7 trong SGK Nâng cao) để ghi nội dung phù hợp vào bảng sau :

 

Cây lương thực

Cây công nghiệp và cây ăn quả

Gia súc

Phía Đông

 

   

Trung tâm

Các bang phí Bắc

 

   

Các bang giữa

 

   

Các bang phía Nam

 

   

Phía Tây

 

   

Trả lời:

 

Cây lương thực

Cây công nghiệp và cây ăn quả

Gia súc

Phía Đông

Lúa mì

Cây ăn quả ôn đới ( táo, lê, dâu) , rau xanh

Bò thịt, bò sữa

Trung tâm

Các bang phí Bắc

Lúa mì, ngô

Củ cải đường, hướng dương, quả ôn đới.

Bò sữa, lợn

Các bang giữa

Lúa mì, Ngô

Đỗ tương, lạc, bông, thuốc lá

Bò thịt, lợn

Các bang phía Nam

Lúa gạo

Mía, cây ăn quả nhiệt đới (cam)

Bò, lợn

Phía Tây

Lúa gạo, lúa mì (quy mô nhỏ)

      Cây ăn quả cận nhiệt đới, Lâm nghiệp

Bò thịt, cừu

 


Câu 2 trang 34 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Căn cứ vào mục công nghiệp và hình 6.7 (hình 7.8 SGK Nâng-cao) để ghi nội dung phù hợp vào bảng sau :

 

Vùng Đông Bắc

Vùng phía Nam

Vùng phía Tây

Các ngành công nghiệp truyền thống

 

   

Các ngành công nghiệp hiện đại

 

   

Trả lời:

 

Vùng Đông Bắc

Vùng phía Nam

Vùng phía Tây

Các ngành công nghiệp truyền thống

Hóa chất, thực phẩm, luyện kim đen, luyện kim màu, đóng tàu biển, dệt, cơ khí

Đóng tàu, thực phẩm, dệt, cơ khí.

Đóng tàu, sản xuất, luyện kim màu, cơ khí

Các ngành công nghiệp hiện đại

Điện tử viễn thông, hóa dầu

Chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, hóa dầu, điện tử, viễn thông.

Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay,