Giải Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu – SBT Địa lí 11

2

Câu 1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Dựa vào hình và một số thông tin dưới đây, hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày về vấn đề gia tăng dân số thế giới

–     Các nước đang phát triển chiếm khoảng 80% số dân và 95% số dân gia tăng hằng năm trên toàn thế giới.

–     Giai đoạn 2001 -2005, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của thế giới trung bình là 1,2%, các nước phát triển là 0,1%, các nước đang phát triển là 1,5%.

Trả lời:

Gợi ý:

–   Dân số thế giớ tăng nhanh. Năm 2005: 6477 triệu người.

–    Bùng nổ dân số thế giới hiện nay chủ yếu ở các nước đang phát triển (80% số dân, 95% số dân tăng hàng năm của thế giới).

–   Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên qua các thời kì giảm nhanh ở nhóm nước phát triển và giảm chậm ở nhóm nước đang phát triển.

–    Chênh lệch vể tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên giữa 2 nhóm nước ngày càng lớn.

–   Dân số nhóm đang phát triển vấn tiếp tục tăng nhanh, nhóm nước phát triển đang có xu hướng chững lại.

–   Dân số tăng nhanh gây sức ép nặng nề đối với tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống


Câu 2 trang 13 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Chứng minh rằng : hiện nay trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự già hoá dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển.

Trả lời:

– Sự bùng nổ dân số thế giới chủ yếu diễn ra ở các nước đang phát triển:

+ Các nước đang phát triển chiếm 80% dân số thế giới

+ Chiếm 95% số dân gia tăng hằng năm của thế giới.

– Sự già hóa dân số chủ yếu ở nhóm nước phát triển:

+ Trong cơ cấu dân số các nước này: tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng thấp và tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao.

+ Tuổi thọ trung bình của người dân các nước này cao hơn tuổi thọ trung bình của thế giới (76 tuổi).


Câu 3 trang 13 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Nêu một số hành động được thực hiện trên toàn thế giới để bảo vệ môi trường

Trả lời:

Một số hành động được thực hiện trên toàn thế giới để bảo vệ môi trường là:

– Cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng

– Chương trình giờ Trái Đất

–  Ngày Môi trường Thế giới

– Đi xe đạp để bảo vệ môi trường

– Sử dụng các chất liệu từ thiên nhiên

– Sử dụng năng lượng sạch: sử dụng các nguồn năng lượng có thể tái tạo bất cứ khi nào có thể như năng lượng từ gió, ánh nắng mặt trời,… 

– Các tổ chức bảo vệ Môi trường Thế giới: Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế,…


Câu 4 trang 14 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Điền những thông tin cần thiết vào bảng sau:

 

Nguyên nhân

Hậu quả

Giải pháp

Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôdôn

 

 

 

Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương

 

 

 

Suy giảm đa dạng sinh vật 

 

 

 

Trả lời:

 

Nguyên nhân

Hậu quả

Giải pháp

Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôdỏn

–  Thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính.

–  Từ các ngành sản xuất điện và các ngành công nghiệp sử dụng than đốt.

–    Băng tan, mực nước biển dâng.

–    Ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất.

Cắt giảm lượng CO2, SO2…trong sản xuất và sinh hoạt…

 

Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương

–   Chất thải công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt chưa được xử lý đổ vào các sông, hồ

–   Vận chuyển dầu, sự cố tràn dầu

– Thiếu nguồn nước sạch.
– Ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người và các sinh vật thuỷ sản…

 

–     Xây dựng nhà máy xử lí chất thải

–     Đảm bảo an toàn hàng hải.

 

Suy giảm đa dạng sinh vật

–   Khai thác thiên nhiên quá mức.

–   Thiếu hiểu biết trong việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

 

 

–    Mất đi nhiều loài sinh vật, nguồn thực phẩm, nguyên liệu…

–    Mất cân bằng sinh thái.

 

–   Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.

–   Có ý thức bảo vệ tự nhiên.

–    Khai thác và sử dụng hợp lý…..

 


Câu 5 trang 14 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Ghi chữ Đ trước ý trả lời đúng.

Ngày nay, nạn khủng bố đã trở thành mối đe doạ trực tiếp tới ổn định, hoà bình của thế giới vì

□ nạn khủng bố đã xuất hiện trên phạm vi thế giới với nhiều cách thức khác nhau.

□ các phần tử khủng bố đã sử dụng các thành tựu khoa học, công nghệ để thực hiện các hoạt động khủng bố.

Trả lời:

S. Nạn khủng bố đã xuất hiện trên phạm vi thế giới với nhiều cách thức khác nhau.

Đ. Các phần tử khủng bố đã sử dụng các thành tựu khoa học, công nghệ để thực hiện các hoạt động khủng bố.


Câu 6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Chọn ý trả lời đúng

Hiện nay số người cao tuổi nhất tập trung ở:

A. Khu vực Nam Á

B. Khu vực Tây Á

C. Khu vực Tây Âu

D. Châu Đại Dương

Trả lời:

Chọn C. Khu vực Tây Âu