Giải Bài 12: Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a – SBT Địa lí 11

10

Câu 1 trang 82 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Số dân và sự gia tăng dân số 

Trả lời:

– Dân số Ô-xtrây-li-a còn ít: hơn 20 triệu dân trên 7,7 triệu km2.

– Dân số tăng chậm: 1900: 4,7 triệu; 1939: 6,9 triệu; 1985: 15,8 triệu; 2000: 19,2 triệu; 2005: 20,4 triệu.

– Tỉ lệ tăng dân số thấp (1,3%/năm, thời kì 1995 – 2000; 0,6% năm 2005) và có xu hướng giảm nhanh: từ 1,3% xuống 0,6%.

– Dân số tăng chủ yếu do nhập cư: trước 1973, dân nhập cư có nguồn gốc từ châu Âu. Từ 1973 đến nay, dân nhập cư từ châu Á đến tăng nhanh, gần đây đạt 40%.

– Ô-xtrây-lia là một quốc gia đa dân tộc (151 tộc người), đa tôn giáo, đa văn hoá đang gắn kết với khu vực châu Á – Thái Bình Dương ngày càng mạnh mẽ.


Câu 2 trang 82 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Sự phân bố dân cư

Trả lời:

– Mật độ dân số ở Ô-xtrây-li-a thấp nhất trong số các lục địa có người ở (3 người/km2).

– Dân cư phân bố rất không đều:

Theo vùng:

+  Khoảng 90% dân số sông tập trung trên 3% diện tích các dải đất ven biển phía Đông, Đông Nam và Tây Nam.

+ Vùng nội địa chiếm 97% diện tích hầu như không có người ở (0,3 người/km2).

Theo thành thị và nông thôn

+ Tỉ lệ dân cư đô thị cao, chiếm 85% dân số.

– Sự phần bố dân cư không đều khiến lao động sử dụng chưa hợp lí, tài nguyên thiên nhiên không được khai thác đúng mức.


Câu 3 trang 83 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Chất lượng dân cư

Trả lời:

– Dân cư ô-xtrây-li-a có trình độ học vấn cao: tỉ lệ phổ cập giáo dục và tốt nghiệp đứng hàng đầu thế giới.

– Ô-xtrây-li-a là một trong 10 nước đứng hàng đầu thế giới về lao động kĩ thuật chất lượng cao, đặc biệt trong ngành công nghệ thông tin và tài chính. Ô-xtrây-li-a chiếm 2,5% số công trình nghiên cứu, 8 giải Nô-ben khoa học kĩ thuật thế giới.

 – Chỉ số HDI đạt 0,955; xếp thứ 3 thế giới, và được nâng cao không ngừng

– Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế phù hợp tiêu chí các nước phát triển: khu vực I rất thấp (3%), khu vực III rất cao (71%).

 – Nhờ nguồn nhân lực chất lượng cao nên Ô-xtrây-li-a thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế cao gấp 2 lần so với nhóm nước phát triển OECD.