Giải Bài 11: Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) – SBT Địa lí 11

10

Câu 1 trang 77 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Tại sao mục tiêu chủ yếu của các nước ASEAN là hoà bình, ổn định cùng phát triển ?

Trả lời:

Mục tiêu chủ yếu của các nước ASEAN là hoà bình, ổn định cùng phát triển vì:

– Các nước Đông Nam Á tùy thời kì đều chịu ảnh hưởng của sự mất ổn định mà nguyên nhân là do vấn đề sắc tộc ,tôn giáo hoặc do thế lực thù định gây lên nên đều hiểu rõ về sự cần thiết phải ổn định để phát triển

– Về biên giới,biển đảo ,vùng biển đặc quyền kinh tế vẫn còn có sự tranh chấp phức tạp, đòi hỏi phải có sự ổn định để đối thoại, đàm phán giải quyết một cách hòa bình

– Tại thời điểm hiện nay, sự ổn định của khu vực sẽ không tạo cớ cho các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực và thu hút đầu tư nước ngoài.


Câu 2 trang 77 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Bằng hiểu biết của mình, em hãy lấy một ví dụ minh hoạ cho cơ chế hợp tác của các nước ASEAN.

Trả lời:

Một số ví dụ về  cơ chế hợp tác của các nước ASEAN là:

– Thông qua các diễn đàn: Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)

– Thông qua các hiệp ước: Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Trung Quốc,…

– Thông qua tổ chức các hội nghị: Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Hội nghị các bộ trưởng, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng(ADMM+) Hội nghị ASEAN Hà Nội, …

– Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao của khu vực: Tổ chức liên hoan văn hoá ASEAN, thể thao ASEAN – SEAGAME, ASEAN FOOD, Học bổng ASEAN, Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN, Giải thưởng Nhà khoa học và Nhà kỹ thuật Xuất sắc ASEAN,…

– Xây dựng” khu vực thương mại tự do ASEAN”: Khu vực thương mại tự do ASEAN – AFTA”, Khu vực Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA),…

– Thông qua các dự án,chương trình phát triển: Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung (CEPT), Dự án đường xuyên ASEAN 22, …


Câu 3 trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Điền vào bảng sau các nội dung thích hợp

CÁC THÀNH TỰU CỦA ASEAN

Khía cạnh

Thành tựu (minh hoạ bằng ví dụ)

Tăng trưởng kinh tế

 

Đời sống nhân dân

 

Môi trường chính trị

 

Các vấn đé khác

 

Trả lời:

CÁC THÀNH TỰU CỦA ASEAN

Khía cạnh

Thành tựu (minh hoạ bằng ví dụ)

Tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao.

GDP đạt 921 tỉ USD (2000), xuất siêu.

Đời sống nhân dân

Cải thiện, bộ mặt các quốc gia thay đổi nhanh chóng, hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển. Nhiều đô thị tại các nước: Xingapo (Xingapo), Băng Cốc (Thái Lan), TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Môi trường chính trị

Tạo dựng được 1 môi trường ổn định trong khu vực

Các vấn đề khác

Có 10/11 quốc gia trong khu vực là thành viên của ASEAN

 


Câu 4 trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Lấy ví dụ để thấy rằng việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường chưa hợp lí và còn nhiều bất cập là một trong những thách thức của ASEAN. Theo em, cần phải khắc phục bằng chính sách nào ?

Trả lời:

–  Ví dụ để thấy rằng việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường chưa hợp lí và còn nhiều bất cập là một trong những thách thức của ASEAN:

+ Việc phá rừng để lấy đất làm nương rẫy, chặt phá cây để làm gỗ sẽ gây xói mòn đất, gây ra những trận lũ quét, làm thiệt hại nhiều tài nguyên nhà cửa, đường xá…

+ Ngoài ra còn phá rừng để xây dựng các khu công nghiệp nên gây ô nhiễm môi trường  ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu toàn cầu. Cây rừng bị chặt cũng làm mất nguồn nước ngầm, gây cạn kiệt nguồn nước. Như Việt Nam – vốn không phải là quốc gia giàu về tài nguyên nước, đang đứng trước nguy cơ thiếu nước.

+ Tình trạng dùng các ngư cụ đánh bắt cá có tính chất huỷ diệt diễn ra khá phổ biến như xung điện, chất nổ, đèn cao áp quá công suất cho phép…làm cạn kiệt các nguồn lợi hải sản ven bờ. Nguồn lợi hải sản có xu hướng giảm dần về trữ lượng, sản lượng và kích thước cá đánh bắt.

–  Chính sách khắc phục:

+ Khai thác một cách hợp lí dưới sự cho phép cho phép của chính quyền

+ Phạt nặng những hành vi huỷ hoại môi trường và khai thác không hợp lí

+ Thông qua các diễn đàn, các dự án để cùng nhau bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

+ Đưa ra những nguyên nhân và hậu quả của việc khai thác tài nguyên chưa hợp lí từ đó hạn chế việc khai thác và sử dụng…


Câu 5 trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Nêu những cơ hội và thách thức đối với nước ta khi gia nhập ASEAN.

Trả lời:

Những cơ hội và thách thức đối với nước ta khi gia nhập ASEAN:

a)  Cơ hội

– Xuất được hàng trên thị trường rộng lớn .

– Giao lưu học hỏi kinh nghiệm, trình độ khoa học kĩ thuật, chuyển giao công nghệ…

– Tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa văn hóa của khu vực ASEAN.

b)  Thách thức

– Phải cạnh tranh với các thương hiệu có tên tuổi, uy tín hơn, các sản phẩm có trình độ công nghệ cao hơn.

– Nguy cơ mai một nền văn hóa


Câu 6 trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Chọn ý trả lời đúng

Việt Nam gia nhập ASEAN năm

A. 1967                 B. 1994                  

C. 1995                 D. 1999

Trả lời:

Chọn C. 1995