Giải Bài 11: Tiết 2: Kinh tế – SBT Địa lí 11

30

Câu 1 trang 74 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Phân tích hình 11.5 (hình 14.5 trong SGK Nâng cao), nhận xét về xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP ở các nước Đông Nam Á.

 

Khu vực

Xu hướng chuyển dịch

Khu vực I

 

Khu vực II

 

Khu vực III

 

Kết luận chung

 

Trả lời: 

 

Khu vực

Xu hướng chuyển dịch

Khu vực I

Giảm tỉ trọng ở khu vực I

Khu vực II Tăng tỉ trọng ở khu vực II
Khu vực III Tăng tỉ trọng ở khu vực III
Kết luận chung Chuyển dịch theo hướng tích cực, thay đổi từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang nền kinh tế phát triển công nghiệp và dịch vụ

 


Câu 2 trang 74 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Nối các ô sau để hình thành sơ đồ.

Trả lời:


Câu 3 trang 75 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Ghi các nội dung phù hợp vào bảng sau:

Ngành công nghiệp

Phân bố

Khai

khoáng

Khai thác than

 

Khai thác dầu, khí

 

Khai thác quặng kim loại

 

Chế biến

 

Luyện kim, hoá chất, chế biến nông sản

 

 

Hàng tiêu dùng: giầy da, may mặc, đồ gỗ.

 

 

Sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy, thiết bị điện tử

 

Điện

 

Trả lời:

Ngành công nghiệp

Phân bố

Khai

khoáng

Khai thác than

Việt Nam, Malaixia, Inđônêxia,

Khai thác dầu, khí

Brunây, Việt Nam, Malaixia, Inđônêxia

Khai thác quặng kim loại

Thiếc ở: Malaixia, Inđônêxia, Thái Lan

Đồng ở Philippin

Đá quý ở Thái Lan, Việt Nam

Chế biến

 

Luyện kim, hoá chất, chế biến nông sản

 

Ở khắp các nước với quy mô khác nhau

Hàng tiêu dùng: giầy da, may mặc, đồ gỗ.

Inđônêxia,  Xigapo, Malaixia, Thái Lan, Philippin

Việt Nam.

 

Sản xuất và lắp ráp ỏ tô, xe máy, thiết bị điện tử

Xingapo, Malaixia, Thái Lan, Inđônêxia, Việt Nam,..

Điện

Nhiều nước: Sản lượng điện cao ở Thái Lan, Inđônêxia,…


Câu 4 trang 75 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Chọn ý trả lời sai

Cơ sở hạ tầng dịch vụ của các nước Đông Nam Á đang từng bước được hiện đại hoá, biểu hiện ở

A. hệ thống giao thông được phát triển.

B. thông tin liên lạc được cải thiện và nâng cấp.

C. hệ thống ngân hàng, tín dụng, cơ sở hạ tầng các khu chế xuất, khu công nghiệp… được chú trọng đầu tư.

D. lượng khách nước ngoài đến du lịch ngày càng đông.

Trả lời:

Chọn D. lượng khách nước ngoài đến du lịch ngày càng đông.


Câu 5 trang 76 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Dựa vào hình dưới đây và kiến thức đã học, nêu sự phân bố một số cây trồng chủ yếu ở Đông Nam Á

Cây trồng

Phân bố

Lúa nước

 

Cây công nghiêp

Cao su

 

Cà phê, hổ tiêu

 

Dừa

 

Trả lời:

Cây trồng

Phân bố

Lúa nước

Hầu hết các nước, nhiều ở Việt Nam, Thái Lan, Inđônêxia

Cây công nghiêp

Cao su

Thái Lan, Inđônêixia, Malaixia và Việt Nam

Cà phê, hồ tiêu

Việt Nam, Inđônêxia, Malaixia và Thái Lan.

Dừa

Thái Lan,Việt Nam, Inđônêixia, Philippin, Xingapo 

 


Câu 6 trang 77 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Tại sao ở Đông Nam Á chăn nuôi vẫn chưa trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp ?

Trả lời:

Ở Đông Nam Á chăn nuôi vẫn chưa trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp:

Đông Nam Á là khu vực đông dân. Để đảm bảo vấn đề an ninh lương thực, các quốc gia nơi đây phải chú trọng vào trồng trọt.

Ảnh hưởng của phong tục tập quán, tôn giáo ở 1 số quốc gia theo đạo Hồi, đạo Phật

Không như trồng trọt, chăn nuôi cần nhiều vốn để đáp ứng được mặt giống, thức ăn, chế biến, khoa học kĩ thuật. Trong khi đó, các nước Đông Nam Á hầu hết là nước đang phát triển trong quá trình công nghiệp, hiện đại hóa chưa đáp ứng được nhu cầu ngành chăn nuôi.

Công nghiệp chế biến chưa phát triển