Giải Bài 7 trang 111 SGK Hình học 9 Chương 4

3


Giải bài 7 trang 111 SGK Toán 9 tập 2. Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m. đường kính của đường tròn đáy là 4cm, được đặt khít vào một ống giấy cứng dạng hình hộp(h82).

Đề bài

 Một bóng đèn huỳnh quang dài \(1,2m\). đường kính của đường tròn đáy là \(4cm\), được đặt khít vào  một ống giấy cứng dạng hình hộp (h82). Tính diện tích phần cứng dùng để làm hộp.

(Hộp mở hai đầu, không tính lề và mép dán).

+) Diện tích xung quanh của hình hộp có các kích thước \(a, \, b,\, h \) là: \(S=2h(a+b).\)

Lời giải chi tiết

Diện tích phần giấy cứng cần tính chính là diện tích xung quanh của một hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh \(4cm\), chiều cao là \(1,2m =120 cm.\)

Diện tích xung quanh của hình hộp:

\({S_{xq}} = 4.4.120 = 1920\,\left( {c{m^2}} \right).\) 

Giaibaitaphay.com

,